Spolek chovatelů ex.ptactva  Liberecka  byl vlastně realizovaný nápad několika bývalých  členů ZO ČSCH – Chovatelé exotického ptactva ,  

kteří ukončili svojí činnost    pod ČSCH v listopadu 1994 z důvodů snížení členské základny na minimum.

Po ukončení činnosti  v roce 1994 se chovatelé scházeli již jen sporadicky , 

jako kamarádi a přátelé  v Severočeské botanické zahradě v Liberci ,

 v listopadu 1998 došlo však  k úplnému zrušení i  těchto schůzek.

Postupem času se přátelé a kamarádi vídali na různých chovatelských akcích, kde se zrodil nápad založit opět v Liberci spolek chovatelů exotického ptactva.

Od slov nebylo daleko k činům a v listopadu  2009 se sešel  přípravný výbor ve složení  Karel Kotyza a Roman Šlejtr pod vedením Jiřího Černého.

Tento přípravný výbor  měl jako hlavní úkol, připravit návrh stanov a zaslat je na ministerstvo vnitra, kde nám byli 18.2.2010 schváleny.

Po schálení stanov byli pozvání  chovatelé na ustavující schůzi Spolku chovatelů exotického ptactva Liberecka, která se konala 10.března 2010. 

Na této ustavujíci schůzi členská základna zvolila ze svých řad  výbor spolku.

Členové spolku se pravidelně setkávají  každou třetí sobotu v měsíci při pořádání  chovatelské akce, pod názvem Setkání chovatelů ex.ptactva Liberec,

spojené s prodejním trhem ex.ptactva, chovatelských potřeb a krmiv, která se koná v prostorách restaurace U Košků.

V současné době má spolek 21 členů, polovinu tvoří  členi původní organizace ZO ČSCH a druhou polovinu tvoří již nová členská základna.

Co nás nejvíce těší, že členy našeho spolku nejsou jen chovatelé z Libereckého kraje, ale i z dalších krajů republiky.